Tiger är:
= $base_mon_max) { $day_diff = $day_diff - $base_mon_max; $mon_diff = $mon_diff + 1; } if ($mon_diff >= 12) { $mon_diff = $mon_diff - 12; $yr_diff = $yr_diff + 1; } $years = "år"; $days = "dagar"; if ($yr_diff == "1") $years = "år"; if ($day_diff == "1") $days = "dag"; print $yr_diff." ".$years.", "; print $mon_diff." månader och "; print $day_diff." ".$days; ?>


Klicka här för Tigers gallery